Strojně hlazené betonové podlahy z betonu jsou nejrozšířenějším druhem podlah a provádějí se převážně v průmyslových a občanských objektech, dílnách, garážích a všude tam kde je požadován hladký , trvanlivý a pevný povrch.

 Podlahy se vsypy se převážně realizují v přírodní šedé barvě ( natural – barva betonu)

 

Jednou z nejhlavnějších  výhod je rychlost a cena

– úprava povrchu probíhá současně s betonáží

 

Betonové podlahy jsou zcela zvláštním druhem betonové konstrukce. 

Podlahy bývají vystaveny mimořádně vysokým zatížením a dalším nepříznivým vlivům jako je např. tření a brzdné síly, teplotní namáhání a často i nepříznivé účinky chemických látek.

 Vyztužování podlah bývá často zejména z technologických důvodů nahrazována rozptýlenou výztuží z ocelových nebo jiných vláken. Dalším ze základních faktorů ovlivňující správnou funkci podlah je jejich dělení dilatačními nebo smršťovacími spárami.

 Jako součást ošetření betonu je vhodné bezprostředně po aplikaci na povrch desky nanést ochranný nástřik, který jednak ošetří beton v počátečním stadiu zrání, ale současně i dostatečně vytvrdí a utěsní povrch podlahy.

 

 Při provádění betonových podlah je třeba věnovat zvýšenou pozornost dodržení teplotního režimu a ošetření betonu po dokončení povrchových úprav.

 V zimním období je proto nutné dodržovat minimální teplotu okolo +5 ˚ C nejen při betonáži, ale následně ještě po dobu minimálně 3 dnů, chránit beton před teplotními šoky a rychlou ztrátou hydratačního tepla a zamezit působení zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů.

 V létě je třeba zabránit předčasnému odpaření záměsové vody. Kromě klasického přikrytí a vlhčení betonu se doporučuje provést dvojnásobný nástřik, jeden bezprostředně po aplikaci, druhý následující den.

 

Vícevrstvé podlahy potřebují mezi betonáží a povrchovou úpravou technologickou přestávku : dlažby, samonivelační stěrky, nátěry atd.

Close Menu