DSC_0395

Anhydritové podlahy

Anhydrit je zjednodušeně směs síranu vápenatého,vody, písku a spolu s přísadami tvoří tekutou hmotu. Dodává se na stavbu v suchém stavu v sile, nebo jako čerstvá namícháná směs v domíchávači.

Oblast použití

Anhydrit se používá jako podlahová vrstva ve vnitřních suchých prostorách všech typů bytové, občanské i průmyslové výstavby, v novostavbách i rekonstrukcích. Anhydritová směs není vhodná do prostor s trvalým působením vlhkosti (okolí bazénů, sauny, prádelny, závodní kuchyně, atd.) a do exteriéru.  Bez dalších úprav nejsou anhydritové potěry vhodné k použití jako finální nášlapná vrstva.

Výhody samonivelačních anhydritových podlah

  • zkrácení doby pokládky anhydritové podlahy – urychlení výstavby
  • rovný povrch – odpadá použití samonivelačních stěrek pod plovoucí podlahy, dlažby, koberce
  • vynikající přenos tepla u podlahového topení ( homogenní směs bez vzduchových pórů )
  • odpadá armování kari sítěmi
  • možnost realizace větších ploch bez prostorových dilatací (při dodržení poměru stran)

Ochrana potěru

 Je nezbytné zabránit nerovnoměrnému vysychání potěru – průvanem, slunečním zářením, lokálním zdrojem tepla. To znamená zabezpečit stavbu osazením a utěsněním okenních, dveřních a jiných prostupů, přistíněním velkých oken tmavou fólií. Zabránit komínovému efektu u výtahových šachet, schodišť, konstrukcí krovu atd.

V čerstvém stavu dochází k chemické reakci s kovy. Nezbytné je zamezení styku s materiály obsahujícími hliník v jakékoli podobě (nechráněné hliníkové fólie, hliníkové samolepící pásky, …).

Cementový potěr

Cementový samonivelační potěr – potěr na bázi cementového pojiva dodávaný v buď v sile nebo v čerstvém stavu autodomíchávači přímo na stavbu. Cementový litý potěr lze v konstrukci podlahy použít jako potěr oddělený od podkladu fólií, potěr na izolační vrstvě, potěr pro plovoucí podlahy nebo potěr pro podlahové topení.

Oblast použití:

 Cementové lité potěry slouží k vytvoření interiérové nosné roznášecí vrstvy pod podlahové krytiny (plovoucí podlahy, koberce, parkety, dlažby, nátěry, stěrky apod.) ve všech typech objektů. Vhodné pro podlahové topení. Potěry CemLevel umožňují provádění v prostorách s trvalým působením vlhkosti (okolí bazénů, sauny, prádelny, závodní kuchyně, atd.). Při uložení do prostor se zvýšenou vlhkostí (např. garáže, koupelny) je vhodné povrch opatřit hydroizolační stěrkou. Bez dalších úprav nejsou potěry CemLevel určeny k použití jako finální nášlapná vrstva.

Smršťovací spáry v ploše materiály na cementové bázi vykazují při hydrataci a vysychání přirozené smršťování. Vývoj a velikost smrštění je přímo úměrný mnoha ovlivňujícím faktorům. Smršťování cementových potěrů vytváří v konstrukci tahová napětí, jejímž vlivem může dojít ke vzniku tzv. divokých prasklin. Tento jev je eliminován prováděním smršťovacích spár. Smršťovací spáry se v případě pravidelného tvaru prostoru (čtverec, obdélník v poměru stran do 3:1) neprovádí do 36 m2 velikosti plochy, další smršťovací spáry je nutné provést

Výhody cementových samonivelačních podlah

  • zkrácení doby pokládky podlahy – urychlení výstavby
  • rovný povrch – odpadá použití samonivelačních stěrek pod plovoucí podlahy, dlažby, koberce
  • vynikající přenos tepla u podlahového topení ( homogenní směs bez vzduchových pórů )
  • odpadá armování kari sítěmi
  • možnost použití i do vlhkých prostor

Ochrana potěru

 Po dobu minimálně 48 hodin je nezbytné zabránit intenzivnímu vysychání potěru – průvanem, slunečním zářením nebo lokálním zdrojem tepla. To znamená zabezpečit stavbu osazením a utěsněním okenních, dveřních a jiných prostupů, zastíněním velkých oken např. tmavou fólií. Zabránit komínovému efektu u výtahových šachet, schodišť, konstrukcí krovu atd. Po dobu vysychání, do dosažení vlhkosti cca 3,5 % hm., je vhodné omezit riziko náhlých teplotních změn a nerovnoměrnosti vysušení, a to vhodným ošetřováním či zabezpečením stavby. Je nutná penetrace.

Close Menu